Betlehémy manželov Pitoňákovcov (ul. SNP) a Vallušovcov (ul. Sládkovičova)

1. január 2018, Hranovnica
foto: Ing. Martin Valluš