Brigáda hranovnickej mládeže: čistenie okolia cesty I/66 smerom na Vernár

1. máj 2019, okolie cesty I/66 smerom na Vernár
foto: Zdenka Benková