Brigáda rodičov detí a učiteliek v Materskej škole 1: „Traktor“ na školskom dvore

5. a 12. október 2019, areál Materskej školy 1, ul. Hviezdoslavova
foto: Mgr. Jana Hradecká