Kategória: Dianie v obci

OZ Bapka pozýva: Zapálenie 1. adventnej sviece

Občianske združenie Bapka Hranovnica organizuje zhotovenie adventného venca a zapálenie jednotlivých sviec a to v termíne 1. Svieca 27.11.2022 o 14.00 hod. pred rímskokatolíckym kostolom v Hranovnici Všetci ste srdečne pozvaní! Príďte si užiť...

VSD, a.s.: Oznámenie o vstupe na pozemok

Spoločnosť Východoslovenská distribučná a.s., so sídlom v Košiciach, Mlynská 31, IČO: 36599361, (ďalej len ako „VSD“), ako držiteľ povolenia a prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy v súlade s § 11, ods. 3 zákona č. 251/2012...

Od 5.10. do 28.10. prebehne letecká vakcinácia líšok proti besnote

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky organizuje štyridsiatu šiestu sezónnu kampaň orálnej vakcinácie voľne žijúcich líšok proti besnote spôsobom, ktorý zodpovedá kritériám WHO (Svetová zdravotnícka organizácia).  Program stanovuje cieľ opätovne dosiahnuť štatút Slovenskej...

Jesenný hromadný odber krvi

Miestny spolok Slovenského červeného kríža Hranovnica a Národná transfúzna služba SR Vás srdečne pozývajú na Jesenný hromadný odber krvi, ktorý sa uskutoční v nedeľu 18. septembra 2022 od 8.30 do 11.30 hod. v Klube obce...