Kategória: Obec Hranovnica oznamuje

Zber veľkoobjemového odpadu

Obec Hranovnica oznamuje obyvateľom, že počnúc dnešným dňom (t.j. piatok, 6.5.2022) až do konca mesiaca máj, budú v obci priebežne rozmiestnené veľkoobjemové kontajnery. Kontajnery budeme striedavo presúvať a občanom budú k dispozícii na týchto...

Jarné upratovanie na cintorínoch

Obec Hranovnica oznamuje, že v tomto týždni sme začali s jarným upratovaním na cintorínoch. V tejto súvislosti vyzývame nájomcov hrobových miest (príbuzných zosnulých), aby na hroboch urobili poriadok a odstránili po zime prebytočnú a...

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Poprade v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky...