Category: Obec Hranovnica oznamuje

Vývoz odpadov v mesiaci december 2020

Po skúšobnom vývoze komunálneho odpadu v obci v mesiacoch október a november, kedy sa vykonával zber komunálneho odpadu každý týždeň, obec od mesiaca december 2020 znova prechádza na starý systém vývozu, t.j. každý druhý...

Oznamy Základnej školy v Hranovnici

Riaditeľka Základnej školy, Sládkovičova 501/15, Hranovnica, oznamuje žiakom a rodičom, že ak je žiak v povinnej 10-dňovej izolácii z dôvodu svojho pozitívneho výsledku alebo pozitívneho výsledku testu člena jeho domácnosti, zákonný zástupca žiaka je...

Cintoríny v Hranovnici sú opäť otvorené

Obec Hranovnica oznamuje, že od pondelka 2.11.2020 sú obidva cintoríny v obci Hranovnica pre verejnosť znovu otvorené. Pripomíname, že podmienkou vstupu na cintorín je absolvovaný test na prítomnosť ochorenia COVID-19 s negatívnym výsledkom, pričom...