Category: Obec Hranovnica oznamuje

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Poprade v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky...

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 je moderným plne elektronickým sčítaním, pri ktorom budú využité existujúce dátové zdroje. Sčítanie obyvateľov domov a bytov bude realizované v dvoch etapách – Sčítanie domov a bytov a...