Kategória: Obec Hranovnica oznamuje

Informácia o možnosti poskytnutia príspevku na stravovanie

Príspevok na stravovanie môžu dostať občania, ktorí poberajú dôchodok a nemajú iné príjmy. Poskytovanie finančného príspevku na stravovanie schválilo Obecné zastupiteľstvo  v Hranovnici na svojom februárovom zasadnutí. Ide o dobrovoľnú sociálnu pomoc obce občanom v dôchodkovom veku a občanom...

Jarné prázdniny s knižnicou

Obecná knižnica v Hranovnici pripravila k jarným prázdninám, ktoré budú prebiehať od 6. do 10. marca 2023, viacero aktivít zacielených na rodiny s deťmi, mladých ľudí, študentov, alebo starých rodičov. Aktivitami chceme podporiť tímovú...