Category: Obec Hranovnica oznamuje

Upozornenie na zákaz spaľovania odpadu

Obec Hranovnica upozorňuje obyvateľov na zákaz spaľovania komunálneho odpadu a zneškodňovania biologicky rozložiteľného odpadu spaľovaním podľa § 13 písm. g) a h) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov. Za porušenie...

Pozvánka na stretnutie seniorov

Obec Hranovnica srdečne pozýva našich seniorov na stretnutie pri príležitosti októbra – mesiaca úcty k starším, ktoré sa uskutoční 23.10.2019 (streda) o 16.00 hod. v kinosále Kultúrneho domu v Hranovnici. Po programe detských účinkujúcich...

Jesenný zber veľkoobjemového odpadu

Obec Hranovnica oznamuje, že od soboty 19.10.2019 do štvrtka 24.10.2019 rozmiestni v obci veľkoobjemové kontajnery. Kontajnery budeme počas stanoveného obdobia presúvať na rôzne miesta v obci, aby boli podľa potrieb čo najbližšie k obyvateľom....

Odpadové hospodárstvo: ELEKTROODPAD

V čoraz viac digitalizovanom svete je pre nás život bez elektrických a elektronických zariadení nepredstaviteľný. Počítače, mobilné telefóny a tablety sa stali našimi každodennými spoločníkmi. Keďže veľa konzumujeme, následne aj veľa elektroodpadu vyhadzujeme. Ročné...