Category: Obec Hranovnica oznamuje

Oznamy Základnej školy v Hranovnici

Riaditeľka Základnej školy v Hranovnici oznamuje  žiakom a rodičom žiakov Základnej školy v Hranovnici rozpis odovzdávania študijných materiálov žiakom podľa jednotlivých tried. Tento rozpis je zverejnený aj na webovej stránke základnej školy a na...

Oznamy Základnej školy v Hranovnici

Usmernenie k prihláškam na stredné školy Postup pri podávaní prihlášok na stredné školy: Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ, ktorú žiak navštevuje do 15. mája 2020. Prihlášku vyplňuje výchovný poradca na základe údajov...

Oznamy Základnej školy v Hranovnici

Riaditeľka Základnej školy, Sládkovičova 501/15, Hranovnica oznamuje, že na základe usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov a zamestnancov školy na základe rozhodnutia hlavného...

Usmernenie k účasti na pohreboch

Obec Hranovnica oznamuje, že v prípade zabezpečenia pohrebu a pohrebného obradu, je potrebné dodržiavať opatrenia ktoré vydal ÚVZ SR č. OLP 2405/84443 zo dňa 9. 3. 2020 na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia...