Category: Obec Hranovnica oznamuje

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Poprade v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky...

Výzva na predloženie ponuky č.1/2019: „Potravinové balíčky pre žiakov ZŠ Hranovnica, MŠ na ulici SNP v Hranovnici a detašované pracovisko ŠZŠ Spišský Štiavnik“

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, 059 16 Hranovnica vyhlasuje výzvu na predloženie ponuky č.1/2019. Predmetom zákazky sú potravinové balíčky pre žiakov Základnej školy Hranovnica, Materskej školy na ulici SNP v Hranovnici a detašované pracovisko Špeciálnej základnej...