Členovia DHZO Hranovnica na taktickom cvičení 4. okrsku v Spišskom Štiavniku

19. október 2019, Predné Hledňanské, Spišský Štiavnik
foto: Samuel Valluš