Členovia komisií

VOLEBNÉ OBDOBIE 2018 – 2022

 

Komisia ekonomická a správy majetku obce

 • Dušan Pačan – predseda komisie
 • JUDr. Lukáš Antoni – sekretár komisie
 • Ondrej Bango
 • Ján Bies
 • Dušan Čonka
 • Ing. Jozef Dulovič
 • Marek Pačan
 • Miroslav Pačan
 • Daniel Šarišský
 • Ing. Martin Valluš
 • Ing. Jana Šturcelová

 

Komisia kultúry, mládeže, športu

 • Ján Bies – predseda komisie
 • Zdenka Benková – sekretár komisie
 • Ing. Martin Valluš
 • Miroslav Pačan
 • Dušan Pačan

 

Stavebná komisia

 • Ing. Jozef Dulovič – predseda komisie
 • Mariana Kopáčová– sekretár komisie
 • Ing. Jozef Folvarčík
 • Zdenko Kaločay

 

Komisia zriadená v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

 • Dušan Čonka – predseda komisie
 • Marek Pačan
 • Daniel Šarišský
 • Ing. Jozef Dulovič

 

Komisia starostlivosti o rómsku komunitu

 • Marek Pačan – predseda komisie
 • Miroslav Pačan
 • Dušan Pačan
 • Daniel Šarišský
 • Dušan Čonka
 • Ondrej Bango
 • Ján Bies
 • Ing. Jozef Dulovič
 • Ing. Martin Valluš