Deň detí v Materskej škole 1, ul. Hviezdoslavova

6. jún 2019, areál Materskej školy, ul. Hviezdoslavova, Hranovnica
foto: Samuel Valluš, Mgr. Katarína Lišuchová, Bc. Lucia Vallušová