Dochádzka poslancov

VOLEBNÉ OBDOBIE 2018 – 2022

Číslo zasadnutia 1 2 3 4 5
Poslanci 30.11.
2018
13.12.
2018
6.2.
2019
7.3.
2019
6.6.
2019
Dušan Čonka P P P P P
Ondrej Bango P O O O O
Dušan Pačan P P P P P
Marek Pačan P P P P O
Miroslav Pačan P O P P P
Ján Bies P P P P O
Daniel Šarišský P P P O P
Jozef Dulovič, Ing. P P P O O
Martin Valluš, Ing. P P P P P

 

Číslo zasadnutia 6 7
Poslanci 28.8.
2019
*
5.9.
2019
Dušan Čonka O P
Ondrej Bango O O
Dušan Pačan O P
Marek Pačan O P
Miroslav Pačan O O
Ján Bies P P
Daniel Šarišský O P
Jozef Dulovič, Ing. P P
Martin Valluš, Ing. P P

 

Vysvetlivky:

P prítomný
O neprítomný – ospravedlnený
N neprítomný – neospravedlnený
* zasadnutie sa neuskutočnilo z dôvodu nízkej účasti poslancov