Dochádzka poslancov

VOLEBNÉ OBDOBIE 2018 – 2022

Číslo zasadnutia 1 2 3 4 5
Poslanci 30.11.
2018
13.12.
2018
6.2.
2019
7.3.
2019
6.6.
2019
Dušan Čonka P P P P P
Ondrej Bango P O O O O
Dušan Pačan P P P P P
Marek Pačan P P P P O
Miroslav Pačan P O P P P
Ján Bies P P P P O
Daniel Šarišský P P P O P
Jozef Dulovič, Ing. P P P O O
Martin Valluš, Ing. P P P P P

 

Číslo zasadnutia 6 7 8 9 10
Poslanci 28.8.
2019
*
5.9.
2019
14.11.
2019
5.12.
2019
5.3.
2020
Dušan Čonka O P P P P
Ondrej Bango O O P P O
Dušan Pačan O P P P P
Marek Pačan O P P P P
Miroslav Pačan O O P P P
Ján Bies P P P P P
Daniel Šarišský O P P P O
Jozef Dulovič, Ing. P P P P P
Martin Valluš, Ing. P P O P P

 

Číslo zasadnutia 11 12 13
Poslanci 4.6.
2020
2.9.
2020
8.10.
2020
Dušan Čonka P P P
Ondrej Bango O P P
Dušan Pačan P P P
Marek Pačan P P P
Miroslav Pačan P P P
Ján Bies P P P
Daniel Šarišský P O P
Jozef Dulovič, Ing. P P P
Martin Valluš, Ing. P P P

 

Vysvetlivky:

P prítomný
O neprítomný – ospravedlnený
N neprítomný – neospravedlnený
* zasadnutie sa neuskutočnilo z dôvodu nízkej účasti poslancov