Dochádzka poslancov

VOLEBNÉ OBDOBIE 2022 – 2026

Kalendárny plán zasadnutí OcZ v roku 2023
(publikované 30.1.2023)

 

Číslo zasadnutia 1 2 3 4 5
Poslanci 28.11.
2022
16.12.
2022
27.1.
2023
23.2.
2023
Ing. Mikuláš Husár P P P P
Ján Bies P P P P
Ing. Jozef Dulovič P P P P
Martin Malatin P P P P
Ing. Jozef Sabo P P P P
Ing. Róbert Justh P P P P
Dušan Čonka P P P P
Ladislav Gabriš P O P N
Dušan Pačan P P O P

 

Vysvetlivky:

P prítomný
O neprítomný – ospravedlnený
N neprítomný – neospravedlnený
* zasadnutie sa neuskutočnilo z dôvodu nízkej účasti poslancov