Dochádzka poslancov

VOLEBNÉ OBDOBIE 2022 – 2026

Číslo zasadnutia 1 2 3 4 5
Poslanci XX.11.
2022
Ing. Mikuláš Husár
Ján Bies
Ing. Jozef Dulovič
Martin Malatin
Ing. Jozef Sabo
Ing. Róbert Justh
Dušan Čonka
Ladislav Gabriš
Dušan Pačan

 

Vysvetlivky:

P prítomný
O neprítomný – ospravedlnený
N neprítomný – neospravedlnený
* zasadnutie sa neuskutočnilo z dôvodu nízkej účasti poslancov