Dokončovacie práce na lavičke cez Vernársky potok (pri Materskej škole na ul. SNP)

30. júl 2017, Hranovnica
foto: Samuel Valluš