Dokončovacie práce na projekte „Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Hranovnica“

apríl 2017, Hranovnica
foto: Samuel Valluš, JUDr. Lukáš Antoni