Ekumenický deň 2018 – 15. ročník modlitieb za jednotu kresťanov

19. január 2018, Hranovnica, Vernár
foto: Samuel Valluš