Ekumenický deň 2019 – 16. ročník modlitieb za jednotu kresťanov

18. január 2019, Vernár, Hranovnica
foto: Samuel Valluš