Ekumenický deň 2020 – 17. ročník modlitieb za jednotu kresťanov

25. január 2020, Hranovnica, Vernár
foto: Samuel Valluš