Zdravotníctvo

Obvodné zdravotné strediskoPoloha na mape
Hviezdoslavova č.342/23
Hranovnica


Neštátna ambulancia praktického lekára pre dospelých
Lekár: MUDr. Peter Kabát

Sestra: Bc. Štefánia Pustovková
tel.: 052 / 77 95 155

Ordinačné hodiny:
7.00 – 10.00 10.00 – 11.00 11.00 – 12.00 12.00 – 12.30 12.30 – 15.00
 Pondelok Odbery krvi
Injekcie
LPK
Ordin. hodiny
Ordin. hodiny Ordin. hodiny Obed Návštevy
Admin.
 Utorok
 Streda
 Štvrtok Konz. v NSP Styk s poisť.
 Piatok Ordin. hodiny

Predpis liekov

Ordin. hodiny

 
Ambulancia praktického lekára pre deti a dorast

Lekár: MUDr. Ján Kardoš
Sestra: Mgr. Františka Palgutová
tel.: 052 / 77 95 240

Ordinačné hodiny:
7.00 – 7.30 7.30 – 11.00 11.00 – 12.00 12.00 – 12.30 12.30 – 15.30
 Pondelok odbery ambul. detská poradňa Hranovnica obed
12.30 – 15.30
 Utorok preventíva MŠ admin.
12.30 – 15.30
 Streda detská poradňa Sp. Štiavnik ZŠ Sp. Štiavnik
12.30 – 15.30
 Štvrtok detská poradňa Vernár admin.
12.30 – 15.30
 Piatok preventíva MŠ
12.30 – 15.30


Neštátna stomatologická ambulancia – Paudent, s.r.o.

Lekár: MUDr. Kateřina Pauliniová
Sestra: Erika Brejčáková
tel.: 052 / 77 95 204

Ordinačné hodiny (od februára 2019):
 Pondelok 7.00 – 15.00
 Streda
 Štvrtok

Akútne a bolestivé prípady budú ošetrené v utorok a v piatok od 7.00 do 15.00 v Kežmarku (Hlavné námestie 12/36).