Fotogaléria 2022

Vianočné vystúpenie FS Kochman: „Vilija a Hranovnické Koledy“ (26.12.2022)

Mikuláš v Materskej škole, ul. SNP (19.12.2022)

Vianočné tvorenie v Materskej škole, ul. SNP (16.12.2022)

Hranovnické vianočné trhy (10.12.2022)

Návšteva Mikuláša v Materskej škole, ul. Hviezdoslavova (6.12.2022)

Prvé ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici (28.11.2022)

Celoslovenská výtvarná súťaž „Pramienok“ – práce detí z MŠ, ul. SNP, ktoré vyjadrujú vzťah človeka k prírode (21.11.2022)

Súťaž Tatranskej galérie v Poprade „Anjel Vianoc“ – tvorba detí z Materskej školy, ul. SNP (14.11.2022)

„Letíme do vesmíru“ – Materská škola, ul. SNP (11.11.2022)

Materská škola, ul. SNP: Tvorivá súťaž – „Jeseň na škole“ (8.11.2022)

Materská škola, ul. Hviezdoslavova: Divadelné predstavenie „Trampoty vodníka Plutvu“ – divadlo Cililing (7.11.2022)

Deň otvorených dverí pre starých rodičov v Materskej škole, ul. Hviezdoslavova (27.10.2022)

Rekonštrukcia hranovnických autobusových zastávok (16.10.2022)

Divadelné predstavenie „Budík“ v Materskej škole, ul. Hviezdoslavova (26.9.2022)

Jesenný hromadný odber krvi (18.9.2022)

Rekonštrukcia chodníka v areáli Materskej školy, ul. Hviezdoslavova (4.9.2022)

Akt kladenia vencov pri Pamätníku padlým v SNP pod Dubinou (3.9.2022)

Novovybudované detské ihrisko v Materskej škole, ul. SNP (25.7.2022)

Rozlúčka predškolákov s materskou školou (Materská škola, ul. Hviezdoslavova, 22.6.2022)

Deň rodiny v Materskej škole, ul. Hviezdoslavova (21.6.2022)

Nočná hasičská súťaž (18.6.2022)

Program pre deti pred nočnou hasičskou súťažou: Divadelné predstavenie „Edo Drewo a lesné víly“ a súťaž „Detský železný hasič“ (18.6.2022)

„Čarodejnícka noc“ v Materskej škole, ul. Hviezdoslavova (foto: učiteľky MŠ, 15.6.2022)

„Čarodejnícka noc“ v Materskej škole, ul. Hviezdoslavova (foto: Andrea Šimkovičová, 15.6.2022)

Materská škola, ul. SNP: Bábkové divadlo spod Spišského hradu – rozprávka „O vajíčku“ (14.6.2022)

Deň detí v Materskej škole, ul. Hviezdoslavova: Cyklistický deň (9.6.2022)

Deň detí v Materskej škole, ul. Hviezdoslavova: Turistická vychádzka do prírody (3.6.2022)

Deň detí v Materskej škole, ul. Hviezdoslavova: Exkurzia na poľnohospodárske družstvo (2.6.2022)

Deň detí v Materskej škole, ul. Hviezdoslavova: Športový deň a návšteva hasičov z DHZ Hranovnica (1.6.2022)

Stavebné úpravy priestorov bývalého denného stacionára SKCH na lekáreň (14.3.-21.5.2022)

Prezentácia hranovnických tradícií na vernisáži výstavy „Začepčený Spiš“ v Podtatranskom múzeu v Poprade (14.5.2022)

Deň matiek v Materskej škole, ul. Hviezdoslavova (12.5.2022)

„Generálka“ nácviku detí z Materskej školy, ul. Hviezdoslavova na vystúpenie ku Dňu matiek (12.5.2022)

Materská škola, ul. SNP: Podujatie „Spolupatričnosť“ (trieda „Slniečka“, 10.5.2022)

Dúhová olympiáda v Materskej škole, ul. SNP (trieda „Sovičky“, 10.5.2022)

Materská škola, ul. SNP: Darček pre mamičku (trieda „Lienky“, 9.5.2022)

Akt kladenia vencov pri príležitosti 77. výročia ukončenia II. svetovej vojny (8.5.2022)

Jarné cvičenie a tvorenie v Materskej škole, ul. SNP (27.4.2022)

„Učíme sa recyklovať“ – deti z Materskej školy, ul. SNP (26.4.2022)

Materská škola, ul. SNP: „Moja prvá knižka“ (26.4.2022)

Divadelné predstavenie „O zlatej rybke“ (Divadlo „Sarus“, Prešov) v Materskej škole, ul. Hviezdoslavova (26.4.2022)

Hasičská služba pri Božom hrobe (16.4.2022)

Deti z Materskej školy, ul. Hviezdoslavova na exkurzii v Modrotlačiarenskej dielni Elemíra Montška (24.3.2022)

Jarný hromadný odber krvi (13.3.2022)

Divadielko „Pinokio“ (OZ „Cililing“, Prešov) v Materskej škole, ul. Hviezdoslavova (10.3.2022)

Karneval v Materskej škole, ul. SNP (17.2.2022)

Školenie členov Dobrovoľného hasičského zboru obce Hranovnica na používanie automatického externého defibrilátora (15.2.2022)

Školenie zamestnancov Obce na používanie automatického externého defibrilátora (15.2.2022)

Príprava na karneval v Materskej škole, ul. SNP (14.2.2022)

Karneval v Materskej škole, ul. Hviezdoslavova (10.2.2022)

Akt kladenia vencov pri príležitosti 77. výročia oslobodenia obce Hranovnica (30.1.2022)