Fotogaléria 2010

Vystúpenie FS Lúčka na 1. sviatok vianočný pri jasličkách v kostole

Vianočná besiedka detí z MŠ Bocianik

1. ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici

Požehnanie starostu obce a poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva evanjelickou, a.v. farárkou Zuzanou Vaľovskou

Návšteva premiérky SR Ivety Radičovej v Hranovnici (v rámci projektu „Osud vody“)

Mikuláš v MŠ Bocianik

Besiedka so starými rodičmi v MŠ Bocianik

Oprava cesty medzi Hranovnicou a Popradom (október 2010)

Jesenné posedenie dôchodcov

3. ročník recitačnej súťaže „Štolcova Hranovnica“

Jesenná opekačka v MŠ Bocianik

Oprava cesty medzi Hranovnicou a Popradom (september 2010)

Odber krvi

Rekonštrukcia bojov o Koľváč

8. ročník Púte Kráľovskou cestou

Vystúpenie chrámového spevokolu na podujatí ŠPEKFEST v Lipt. Tepličke

10. ročník hasičskej súťaže „O putovný pohár obce Hranovnica“

16. ročník miništrantského futbalového turnaja

Vystúpenie folklórneho súboru Lučka na Horehronských dňoch spevu a tanca v Heľpe

Rozlúčka detí s materskou školou

Vystúpenie folklórneho súboru Lúčka na 3. ročníku Folklórnych slávností obce Vernár

Júnová povodeň a odstraňovanie jej následkov

Zosunutá cesta medzi Hranovnicou a Popradom

Slávnosť 1. svätého prijímania (2. sv. omša)

Slávnosť 1. svätého prijímania (1. sv. omša)

Vystúpenie hranovnických škôlkarov na podujatí „Deň pod Tatrami“ v Poprade

Deň matiek – spoločný program detí z MŠ Bocianik a folk. súboru Lúčka

Noc s Andersenom

Cyklistické a kolobežkové preteky detí z MŠ Bocianik

Vychádzka detí z MŠ Bocianik do lesa

Fašiangové posedenie dôchodcov

Obecný detský karneval

Detský karneval v MŠ Bocianik v obci

Sánkovačka detí z MŠ Bocianik v obci

Nedeľa na ľade – 31. január 2010

Nedeľa na ľade – 24. január 2010

Ekumenický deň (modlitby za jednotu kresťanov)

6. ročník Vianočného stolnotenisového turnaja