Fotogaléria 2011

Krst 2. CD folklórnej skupiny „Lučka“ – Hej lučka, lučka…

Mikuláš v MŠ Bocianik

Mikuláš v Hranovnici

Likvidácia lesného požiaru pri Kravanoch

Hranovnickí hasiči v Szaflarach (Poľsko)

Obhliadka protipovodňových prác

Turnaj v scrabble „O špigel profesora Štolca“

Besiedka so starými rodičmi v MŠ Bocianik

Prvý sneh

Jesenná opekačka v MŠ Bocianik

Jesenný odber krvi

6. ročník Hasičskej súťaže žiakov

9. ročník Púte Kráľovskou cestou

17. ročník miništrantského futbalového turnaja

Rómovia na odpustovej slávnosti v Litmanovej

Hasičská nedeľa bez hraníc

35. ročník Memoriálu Eduarda Benka

Následky nočnej búrky s víchricou z 19. na 20. júla 2011

Vystúpenie FS Lučka na otvorení výstavy „Prof. Jozef Štolc – jazykovedec“ v Podtatranskom múzeu v Poprade

Levočská púť 2011

20. Pešia púť mládeže Muráň – Levoča

Rozlúčka detí s materskou školou

Deti z MŠ Bocianik na vedomostnej zdravotníckej. súťaži „Evička nám ochorela“ v MŠ v Kravanoch

Vystúpenie FS Lučka na 4. ročníku Folklórnych slávností obce Vernár

Žiaci ZŠ Hranovnica na Hornádskych hrách 2011 v Sp. Štiavniku

Deti z MŠ Bocianik na návšteve v hasičskej zbrojnici

10. ročník Turičného šachového turnaja

Hranovnickí škôlkári na športovej olympiáde MŠ v Spišskom Bystrom

Žiačky ZŠ Hranovnica na finále volejbalového turnaja MiniMax Volley 2011 v Košiciach

Deň detí 2011

Okresná hasičská súťaž 2011

Vodozádržné objekty na Lúčke

Deň detí v MŠ Bocianik

Slávnosť 1. svätého prijímania

II. stupeň povodňovej aktivity – 28.5.2011

Vychádzka detí z MŠ Bocianik do lesa

Návšteva záchranárov v MŠ Bocianik

Vystúpenie hranovnických škôlkarov na podujatí „Deň pod Tatrami“ v Poprade

Deň matiek – spoločný program detí z MŠ Bocianik a folk. súboru „Lučka“

Hasiči na súťažiach s hist. hasičskou striekačkou v Trenčíne a v Martine

Posvätenie zrekonštruovanej historickej hasičskej striekačky a Deň otvorených dverí v hasičskej zbrojnici 2011

Oprava brehov Vernárskeho potoka

Pracovné stretnutie starostov obcí v rámci programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR

Noc s Andersenom

Výročná schôdza miestneho spolku Slovenského červeného kríža

Rekonštrukcia priestorov detskej ambulancie v zdravotnom stredisku

Návšteva detí z MŠ Bocianik v knižnici

30 rokov FS „Lučka“ – kultúrny program „Uš se fašang kraci, uš se nanavraci…“

Jarný odber krvi

Obecný detský karneval

Fašiangové posedenie dôchodcov

Fotografie z 30 ročnej histórie FS „Lučka“

Detský karneval v MŠ Bocianik v obci

Ekumenický deň (modlitby za jednotu kresťanov)

7. ročník Vianočného stolnotenisového turnaja

Čiastočné zatmenie slnka

Oslavy príchodu nového roka 2011