Fotogaléria 2016

Vianočný koncert a jasličková pobožnosť v kostole sv. Jána Krstiteľa (25.12.2016)

Rozsvietenie Betlehemskeho svetla v kostole (23.12.2016)

Vianočná besiedka v Materskej škole, ul. Hviezdoslavova (21.12.2016)

Rozsvietenie štvrtej adventnej sviece (18.12.2016)

Vystúpenie FS Kochman na podujatí Spišské Vianoce v Kežmarku (17.12.2016)

Návšteva Mikuláša v Materskej škole, ul. Hviezdoslavova (5.12.2016)

Príchod Mikuláša do Hranovnice a rozsvietenie druhej adventnej sviece (4.12.2016)

Výročná členská schôdza Dobrovoľného hasičského zboru Hranovnica (3.12.2016)

Statické a sanačné zabezpečenie objektu modrotlače a zastrešenie stodoly s mangľom (30.11.2016)

Rozsvietenie prvej adventnej sviece a požehnanie obecného adventného venca (27.11.2016)

Adventné tvorivé dielničky (26.11.2016)

Pokračovanie rekonštrukčných prác na budove obecného úradu (18.11.2016)

Slávnostný akt odhalenia premiestneného pamätníka obetiam I. a II. svetovej vojny (13.11.2016)

Výmena strešnej krytiny, rekonštrukcia a zateplenie krovu na budove OcÚ (22.10.2016)

Taktické cvičenie hasičských zborov (4. okrsok) – Povodeň Vernár (22.10.2016)

Začiatok rekonštrukcie budovy Obecného úradu v Hranovnici (19.10.2016)

Dobudovanie chodníkov v Parku na ul. SNP, montáž lámp nasvietenia chodníka (15.10.2016)

Jednotka DHZ Hranovnica ukážke použitia protipovodňových vozíkov s CO pre starostov obcí (13.10.2016)

Hasiči DHZ Hranovnica na Inštruktážno – metodickom zamestnaní v Spišskom Štiavniku (9.10.2016)

Jesenný hromadný odber krvi (2.10.2016)

Deň mlieka v Materskej škole 1, ul. Hviezdoslavova (27.9.2016)

Sýpky Hranovnica – multižánrový festival študentov Fakulty umení TU KE (24.9.2016)

Sýpky Hranovnica – galéria vystavených prác (24.9.2016)

Sýpky Hranovnica – sprievodná výstava rezbárskych práca p. Jozefa Valluša (24.9.2016)

Družstvo žiakov DHZ Hranovnica na súťaži mladých hasičov v Poprade pri Aréne (24.9.2016)

DHZ Hranovnica na hasičskej súťaži v Gerlachove (11.9.2016)

XI. ročník súťaže mladých hasičov „O putovný pohár obce Hranovnica“ (10.9.2016)

Hranovnickí hasiči na podujatí „Festyn strażacki w Szaflarach“ (4.9.2016)

DHZ Hranovnica na súťaži mladých hasičov v Spišskej Sobote (3.9.2016)

Pietna spomienka pri Pamätníku padlým v SNP pod Dubinou (3.9.2016)

Dožinky FS Kochman u Gabriela Duloviča (28.8.2016)

DHZ Hranovnica na súťažiach v Spišskej Sobote a v Kravanoch (27.-28.8.2016)

Púť Kráľovskou cestou objektívom Branislava Kolbu (20.8.2016)

Púť Kráľovskou cestou – 14. ročník Memoriálu mladých, tragicky zosnulých Hranovničanov (20.8.2016)

Pútnicky zájazd členov Klubu dôchodcov do Nového Targu (13.8.2016)

Čierna skládka nebezpečného odpadu na Hranovnickom plese (10.8.2016)

Premiestnenie pomníka padlým v I. a II. svetovej vojne z križovatky do parku v strede obce (9.8.2016)

Prezentácia hranovnických zvykov na Folklórnych slávnostiach v Liptovskej Tepličke (6.8.2016)

Posvätenie sochy sv. Floriána a XVI. ročník hasičskej súťaže „O pohár obce Hranovnica“ (31.7.2016)

IV. ročník súťaže mladých hasičov v požiarnom útoku s vodou (31.7.2016)

Čistenie koryta a brehov Vernárskeho potoka od nánosov piesku a bahna (28.7.2016)

Demontáž pomníka na križovatke (7.-11.7.2016)

DHZ Hranovnica na „Hasičskej nedeli“ v areáli kaštieľa v Markušovciach (10.7.2016)

Odchod hranovnickej pešej púte do Levoče (2.7.2016)

25. ročník Pešej púte mládeže Muráň – Levoča (30.6.2016)

Deti z MŠ 1, ul. Hviezdoslavova na školskom výlete – FunVille Hozelec (29.6.2016)

Vyrezávanie sochy sv. Floriána, jej prevoz a osadenie v areáli DHZ na Lúčke (28.6.2016)

Deň obce Hranovnica 2016 objektívmi členov DHZ (25.6.2016)

Deň obce Hranovnica 2016 (foto: Branislav Kolba – 25.6.2016)

Deň obce Hranovnica 2016 (foto: Andrea Šimkovičová – 25.6.2016)

Deň obce Hranovnica 2016 v objekte bývalej modrotlačiarenskej dielne (foto: Adam Benko – 25.6.2016)

Deň obce Hranovnica 2016 (foto: Samuel Valluš, Maroš Friedmann ml. – 25.6.2016)

Rozlúčka predškolákov s materskou školou (MŠ 1, ul. Hviezdoslavova – 24.6.2016)

Júnová opekačka v Materskej škole 1, ul. Hviezdoslavova (23.6.2016)

Hasičská súťaž „Hincavská naberačka“ a nočná hasičská súťaž „O pohár obce Hranovnica“ (18.6.2016)

Hranovničan Jozef Malatin s rodinou víťazom „Guľáš CUPu 2016“ v Kravanoch (18.6.2016)

Deti z Materskej školy 1, ul. Hviezdoslavova na „Hôrkolympiáde“ v Hôrke (16.6.2016)

Exkurzia škôlkarov na Poľnohospodárskom družstve (14.6.2016)

Námornícky deň v Materskej škole 1, ul. Hviezdoslavova (13.6.2016)

Demontáž starej dlažby pred domom smútku a príprava podložia na položenie novej (13.6.2016)

Deň detí v Materskej škole 1, ul. Hviezdoslavova (1.6.2016)

Brigáda členov DHZ zameraná na odvodnenie dráhy (29.5.2016)

Spomienkový deň pri príležitosti 40 rokov od tragédie autobusu s futbalistami pri Smižanoch (29.5.2016)

Hranovnické hasičské družstvo žiakov na súťaži „Plameň“ v Šuňave (29.5.2016)

Medzinárodné cyklistické preteky Jarná klasika 2016 (28.5.2016)

DHZ Hranovnica pri hasení požiaru lesa v katastri obce Spišské Bystré (24.5.2016)

15. ročník Turičného šachového turnaja (15.5.2016)

Stavanie obecného mája (14.5.2016)

Deň matiek – program detí z MŠ 1, ul. Hviezdoslavova a DFS Kochmanik (8.5.2016)

Pietna spomienka na 71. výročie skončenia II. svetovej vojny (8.5.2016)

Jarný hromadný odber krvi (8.5.2016)

Čistenie rieky, vodných tokov a ich okolia (5.5.2016)

Pani Eva Rothová pri preberaní najvyššieho vyznamenania Slovenského červeného kríža (4.5.2016)

Hranovnické hasičské družstvá na súťaži „O putovný pohár primátora mesta Svit“ vo Svite (1.5.2016)

Výročná členská schôdza Šachového klubu Hranovnica (1.5.2016)

Vystúpenie súboru Kesaj Čhave z Kežmarku pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov (26.4.2016)

Noc s Andersenom (22.-23.4.2016 – foto: Samuel Valluš)

Noc s Andersenom (22.-23.4.2016 – foto: Andrej Benko)

Brigáda Klubu dôchodcov „Bapka“ zameraná na čistenie priekopy pri ceste na Sp. Štiavnik (16.4.2016)

Rekonštrukčné práce realizované v obci v mesiacoch marec a apríl 2016 (14.4.2016)

DFS Kochmanik na prehliadke folklórnych súborov „Z Tatranského prameňa“ vo Svite (9.4.2016)

Divadelné predstavenie „Hľadanie v oblakoch“ – súbor OZVENA“ Poprad-Stráže (3.4.2016)

Veľká noc DFS Kochmanik – kúpačka, gúľanie vajíčok (29.3.2016)

Krížova cesta na Zelený štvrtok (24.3.2016)

„Rozprávkový bufet“ – výchovný koncert v Materskej škole 1 ul. Hviezdoslavova (21.3.2016)

Veľkonočná výstava ručných prác (organizovaná Klubom dôchodcov „Bapka“ – 19.3.2016)

Čistenie podkrovia rímskokatolíckeho kostola od nánosu trusu netopierov (10.3.2016)

Ocenenie najaktívnejších čitateľov knižnice za rok 2015 (3.3.2016)

Pokračovanie rekonštrukčných prác na zdravotnom stredisku (2.3.2016)

Divadielko pre deti v Materskej škole 1, ul. Hviezdoslavova (29.2.2016)

Výročná schôdza MS SČK (21.2.2016)

Jarné prázdniny s knižnicou 2016 (15.-18.2.2016)

Fašiangové stretnutie dôchodcov (9.2.2016)

Výročná členská schôdza Dobrovoľného hasičského zboru Hranovnica (7.2.2016)

Detský karneval organizovaný Klubom dôchodcov „Bapka“ (6.2.2016)

Karneval v MŠ 1, ul. Hviezdoslavova (5.2.2016)

Rekonštrukcia sociálnych zariadení a vnútorných priestorov zdravotného strediska (4.2.2016)

Návšteva splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity Petra Polláka v Hranovnici (2.2.2016)

Spomienkový akt kladenia vencov pri príležitosti 71. výročia oslobodenia obce Hranovnica (31.1.2016)

Ekumenický deň 2016 – 13. ročník modlitieb za jednotu kresťanov (22.1.2016)

Udelenie ďakovných listov oceneným darcom krvi – držiteľom Janského plakety (10.1.2016)

Trojkráľové vystúpenie FS Kochman v kostole sv. Jána Krstiteľa v Hranovnici (6.1.2016)

Vianočný stolnotenisový turnaj – 12. ročník (2.1.2016)