Fotogaléria 2017

Vianočný stolnotenisový turnaj – 14. ročník (30.12.2017)

Pokračovanie prác na výstavbe šatne v budove Hasičskej zbrojnice (29.12.2017)

„Sviatky v Hranovnici“ – vianočné predstavenie Folklórneho súboru Kochman (29.12.2017)

Vianočná besiedka v Materskej škole 1, ul. Hviezdoslavova (21.12.2017)

Divadelné predstavenie „Rysavá jalovica“ v podaní Divadla „Na Doske“ z Prešova (17.12.2017)

Členky OZ „Bapka“ na koncerte „Najkrajšie Vianoce s Kollárovcami“ v Aréne Poprad (16.12.2017)

Vystúpenie FS Kochman na podujatí Spišské Vianoce v Kežmarku (16.12.2017)

Výstavba parkoviska na ul. Hviezdoslavovej (medzi kostolom a materskou školou, 14.12.2017)

Vystúpenie FS Kochman a DFS Kochmanik na predvianočnom posedení dôchodcov v Jánovciach (10.12.2017)

Rekonštrukčné práce na objekte modrotlače (6.12.2017)

Návšteva Mikuláša v Materskej škole 1, ul. Hviezdoslavova (5.12.2017)

Rozsvietenie prvej adventnej sviece a požehnanie adventného venca (3.12.2017)

Výročná členská schôdza Dobrovoľného hasičského zboru Hranovnica (2.12.2017)

Rodinná sobota – „Sladká krása Vianoc“ (pečenie medovníkov, 2.12.2017)

Začiatok svojpomocnej výstavby šatne v budove Hasičskej zbrojnice (26.11.2017)

Výmena odkvapového systému na budove Materskej školy 1, ul. Hviezdoslavova (24.11.2017)

Divadielko „Zvieratkovo“ v Materskej škole 1, ul. Hviezdoslavova (13.11.2017)

Lampiónový sprievod (OZ Bapka, 11.11.2017)

Výstava maľovanej keramiky a skla „Vo svetle sviec“ (OZ Popoluška, 8.11.2017)

Záverečná etapa výstavby chodníkov na ul. SNP a Hviezdoslavovej (práce realizované od 13.10. do 8.11.2017)

Besiedka so starými rodičmi v Materskej škole, ul. Hviezdoslavova (2.11.2017)

Tvorivé popoludnie pre deti: „Zdobené tekvice a iné rozprávky“ (28.10.2017)

Beseda v Materskej škole 1, ul. Hviezdoslavova na tému „Ako sa nebáť psíka“ (23.10.2017)

Posedenie dôchodkýň z OZ Bapka pri príležitosti mesiaca úcty k starším (22.10.2017)

Hasiči z Hranovnice na taktickom cvičení DHZ-O v Kravanoch (4. okrsok) – Požiar cisterny pohonných hmôt (21.10.2017)

Predĺženie ulice Mlynská (od 7.9.2017 do 20.10.2017)

Slávnostné prijatie jubilujúcich seniorov predstaviteľmi obce Hranovnica (15.10.2017)

Výstavba chodníkov na uliciach SNP a Hviezdoslavova (od 25.9.2017 do 12.10.2017)

Pokračovanie prác na výstavbe chodníka na ul. Hviezdoslavovej (od 29.8. do 24.9.2017)

Pokračovanie prác na výstavbe chodníka na ul. SNP (od 29.8. do 24.9.2017)

Jesenný hromadný odber krvi (24.9.2017)

Oprava oporného múra brehu rieky (za domom p. Šimčáka, ul. SNP, 13.9.2017)

XII. ročník súťaže mladých hasičov „O putovný pohár obce Hranovnica“ (9.9.2017)

Rekonštrukcia interiérových priestorov v Materskej škole, ul. Hviezdoslavova (3.9.2017)

Obnova pieskovísk na školskom dvore v Materskej škole, ul. Hviezdoslavova (3.9.2017)

Akt kladenia vencov pri Pamätníku padlým v SNP pod Dubinou (2.9.2017)

Záverečné práce a montáž technológie na novej ČOV (realizované v auguste 2017, 31.8.2017)

Výstavba chodníka na ul. Hviezdoslavovej (práce realizované od 24.8. do 28.8.2017)

Výstavba chodníka na ul. SNP (práce realizované od 14.8. do 28.8.2017)

Letný futbalový tábor (pod vedením trénera Jána Kušnierika, 25.8.2017)

Púť Kráľovskou cestou – 15. ročník Memoriálu mladých, tragicky zosnulých Hranovničanov (19.8.2017)

Pramienky putujú 2017 (foto: Adam Benko, 9.-11.8.2017)

Pramienky putujú 2017 (foto: Zuzana Juráčková, 9.-11.8.2017)

Hasičský výlet do Martina (Hasičské múzeum, Múzeum slovenskej dediny, 10.8.2017)

Rekonštrukcia interiéru zdravotného strediska (ambulancia MUDr. Kabáta, 10.8.2017)

Natieranie strechy na budove obecného úradu (2.8.2017)

Začiatok výstavby parkoviska na ul. Hviezdoslavovej (medzi kostolom a materskou školou, 1.8.2017)

Dokončovacie práce na lavičke cez Vernársky potok (pri Materskej škole na ul. SNP, 31.7.2017)

V. ročník súťaže mladých hasičov v požiarnom útoku s vodou a XVII. ročník hasičskej súťaže „O pohár obce Hranovnica“ (30.7.2017)

Vystúpenie FS Kochman na Folklórnych slávnostiach Pod Kráľovou hoľou v Liptovskej Tepličke (29.7.2017)

Práce vykonané na modernizácii a rekonštrukcii ČOV v mesiaci júl 2017 (27.7.2017)

Oprava miestnej komunikácie na ul. M. R. Štefánika (18.7.2017)

Vandalizmus na oplotení katolíckeho kostola (5.7.2017)

Práce vykonané na modernizácii a rekonštrukcii ČOV v mesiaci jún 2017 (3.7.2017)

26. ročník Pešej púte mládeže Muráň – Levoča (29.6.2017)

Rozlúčka predškolákov s materskou školou (MŠ 1, ul. Hviezdoslavova, 29.6.2017)

Výlet škôlkarov z MŠ1, ul. Hviezdoslavova do FunVille Hozelec (27.6.2017)

Deň obce Hranovnica 2017 (foto: Branislav Kolba, 24.6.2017)

Deň obce Hranovnica 2017 (foto: Andrea Šimkovičová, 24.6.2017)

Prednáška na tému Separovanie odpadov a spôsob zberu odpadov v obci Hranovnica (19.6.2017)

FS Kochman na 10. ročníku Vernárskych folklórnych slávností vo Vernári (18.6.2017)

Nočná hasičská súťaž „O pohár obce Hranovnica“ (17.6.2017)

Začiatok stavebných prác súvisiacich s projektom „Triedený zber komunálnych odpadov v obci Hranovnica“ (16.6.2017)

Deň otcov spojený s opekačkou v Materskej škole, ul. Hviezdoslavova (15.6.2017)

Stavanie obecného mája (4.6.2017)

Deň detí s Poľovníckym združením Dubina (3.6.2017)

Deň detí v Materskej škole, ul. Hviezdoslavova (1.6.2017)

Deti z Materskej školy, ul. Hviezdoslavova na návšteve v hasičskej zbrojnici (30.5.2017)

Práce vykonané na modernizácii a rekonštrukcii ČOV v mesiaci máj 2017 (30.5.2017)

Dobrovoľná brigáda v Modrotlačiarenskej dielni Elemíra Montška (20.5.2017)

Deň matiek – program detí z MŠ, ul. Hviezdoslavova a DFS Kochmanik (14.5.2017)

Jarný hromadný odber krvi (14.5.2017)

Povodeň v areáli DHZ na Lúčke (12.-13.5.2017)

Rekonštrukcia lavičky cez rieku (za materskou školou na ul. SNP, 12.5.2017)

Akt kladenia vencov pri príležitosti 72. výročia skončenia II. svetovej vojny (8.5.2017)

Výchovný koncert v MŠ, ul. Hviezdoslavova – ujo Anton Budinský z Očovej (27.4.2017)

Osadený nápis „Kultúrny dom“ na priečelí budovy OcÚ (24.4.2017)

Začiatok výstavby novej čistiarne odpadových vôd a demontáž starej (21.4.2017)

Snehová nádielka v apríli 2017 – fotografie od občanov Hranovnice (apríl 2017)

Záhradkárska poradňa (19.4.2017)

Divadelné predstavenie FS Kochman „V dzedzine je veselo“ (16.4.2017)

Dokončovacie práce na projekte „Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Hranovnica“ (apríl 2017)

Deň narcisov v Hranovnici (7.4.2017)

Veľkonočné tvorivé dielne (5.4.2017)

Noc s Andersenom (31.3.2017-1.4.2017)

Požiar trávnatého porastu na „Babke“ (29.3.2017)

Zamestnanci OcÚ Hranovnica na regionálnej súťaži vo výrobe najdlhšieho šúľanca a v jedení šúľancov na rýchlosť v Liptovskej Tepličke (26.3.2017)

DFS Kochmanik na prehliadke folklórnych súborov „Z Tatranského prameňa 2017“ v Poprade (26.3.2017)

Deň ľudovej rozprávky (16.3.2017)

Vyhodnotenie a ocenenie najaktívnejších čitateľov knižnice za rok 2016 (15.3.2017)

Jarné prázdniny s knižnicou 2017 (6.-10.3.2017)

Stará Čistiareň odpadových vôd v Hranovnici (9.3.2017)

Fašiangové posedenie dôchodcov (28.2.2017)

Obecný detský karneval (26.2.2017)

Masky na Obecnom detskom karnevale (26.2.2017)

Karneval v Materskej škole, ul. Hviezdoslavova (24.2.2017)

„Večer krásneho slova“ v Reštaurácii Delta (gitara Tomáš Hulka, prednes: Ing. Lucia Pitoňáková, 12.2.2017)

Veselohra „Ženský zákon“ (Divadlo Ozvena, Poprad – Stráže, réžia Rudolf Kubus, 12.2.2017)

Fašiangový sprievod v maskách (DFS Kochmaník, 4.2.2017)

Akt kladenia vencov pri príležitosti 72. výročia oslobodenia obce Hranovnica (29.1.2017)

Ekumenický deň 2017 – 14. ročník modlitieb za jednotu kresťanov (20.1.2017)

Otvorenie korčuliarskej sezóny na ľadovej ploche Stanislava Palgutu pod Dubinou (14.1.2017)

Divadielko „Snehová kráľovná“ v Materskej škole, ul. Hviezdoslavova (13.1.2017)

Spriechodňovanie koryta zamrznutej rieky Vernárky (9.1.2017)

Vianočný stolnotenisový turnaj – 13. ročník (7.1.2017)

Trojkráľová sánkovačka (6.1.2017)

Vítanie nového roka 2017 (1.1.2017)