Ekumenický deň 2017 – 14. ročník modlitieb za jednotu kresťanov (20.1.2017)

dátum: 20. január 2017
foto: Samuel Valluš