Hasenie požiaru trávnatého porastu na „Babke“

17. marec 2019, Hranovnica, kopec „Babka“
foto: Samuel Valluš