Hasičský výlet do Martina (Hasičské múzeum, Múzeum slovenskej dediny)

10. august 2017
foto: Peter Oravec, Karolína Juráčková