Policajný zbor

Obvodné oddeleniePoloha na mape
Policajného zboru
Sládkovičova č. 400/17
059 16 Hranovnica 

Kontakt:

Telefón na OO PZ: 052 / 77 95 160
(v prípade núdze volajte na bezplatné tel. číslo 158)

Personálne obsadenie Obvodného oddelenia Policajného zboru v Hranovnici:

riaditeľ Obvodného oddelenia Policajného zboru v Hranovnici:
npor. JUDr. Ján Janík
mail: jan.janik2@minv.sk

zástupca riaditeľa Obvodného oddelenia Policajného zboru v Hranovnici:
npor. Ing. Vladimír Tkáč
mail: vladimir.tkac@minv.sk

starší referent – práca v komunitách: