Karneval v Materskej škole, ul. Hviezdoslavova

24. február 2017, Materská škola, ul. Hviezdoslavova, Hranovnica
foto: Bc. Lucia Vallušová, Mgr. Anna Kolbová