Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 203/2018 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania

na sobotu 10. novembra 2018.

V súlade so zákonom č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informácie k voľbám do orgánov samosprávy obcí v roku 2018:

Uverejnenie výsledkov volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce – zápisnica
(publikované 12.11.2018)

Výsledky volieb starostu obce Hranovnica
(publikované 11.11.2018)

Výsledky volieb poslancov Obecného zastupiteľstva v Hranovnici
(publikované 11.11.2018)

Informácie o spracúvaní osobných údajov pre voličov
(publikované 8.11.2018)

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Hranovnica
(publikované 21.9.2018)

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Hranovnici
(publikované 21.9.2018)

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebne komisie
(publikované 16.8.2018)

Menovanie zapisovateľky miestnej volebnej komisie
(publikované 16.8.2018)

Oznámenie o rozsahu výkonu funkcie starostu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018
(publikované 26.7.2018)

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018
(publikované 19.7.2018)

Oznámenie o počte obyvateľov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018
(publikované 19.7.2018)

Informácie pre voliča
(publikované 10.7.2018)

Zákon č. 180/2014 Z. z. z 29. mája 2014 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(publikované 10.7.2018)

Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky zo 6. júla 2018 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí
(publikované 10.7.2018)

Viac informácií k Voľbám do orgánov samosprávy obcí 2018 sa dozviete na stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky: https://www.minv.sk/?volby-oso2018