Kultúrny program pre seniorov (pri príležitosti októbra – mesiaca úcty k starším)

23. október 2019, Kultúrny dom v Hranovnici
foto: Samuel Valluš