Lampiónový sprievod (OZ Bapka)

11. november 2017, Park na ul. SNP a ul. Hviezdoslavova, Hranovnica
foto: Adam Benko