Majetkové priznania

PhDr. Angelika Farkašová, starostka obce Hranovnica:
Majetkové priznanie starostky obce za rok 2021
(publikované 23.12.2022)

Vladimír Horváth, starosta obce Hranovnica:
Majetkové priznanie starostu obce za rok 2021
(publikované 4.4.2022)

Vladimír Horváth, starosta obce Hranovnica:
Majetkové priznanie starostu obce za rok 2020
(publikované 13.5.2021)

Vladimír Horváth, starosta obce Hranovnica:
Majetkové priznanie starostu obce za rok 2019
(publikované 13.5.2021)