Mangľovňa prádla

Magľovňa prádla je obecnou službou pre domácnosti a firmy.

Nachádza sa v budove hasičskej zbrojnice (na ul. SNP), vchod je zo dvora.

Kontakt: Mária Vallušová, tel.: 052 / 788 32 66
Cenník za službu: 1,- € / kg prádla (prádlo odváži pracovníčka mangľovne)

 

 Otváracie hodiny mangľovne prádla:
 streda 14.00 – 18.00