Montáž spomaľovacieho prahu na ul. Hviezdoslavovej

14. november 2019, ul. Hviezdoslavova, Hranovnica
foto: Ing. Martin Valluš