Materská škola 2, ul. SNP – novostavba pred kolaudáciou

2. marec 2020, areál Materskej školy 2, ul. SNP
foto: Ing. Martin Valluš