Zber veľkoobjemového odpadu

Obec Hranovnica v nasledujúcich dňoch plánuje rozmiestniť v obci veľkoobjemové kontajnery. Umiestnenie kontajnerov bude nasledovné: v dňoch od soboty 30. mája do utorka 2. júna bude veľkoobjemový kontajner umiestnený na ulici SNP (pri „Bujačarni“)...

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Poprade v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky...