Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 je moderným plne elektronickým sčítaním, pri ktorom budú využité existujúce dátové zdroje. Sčítanie obyvateľov domov a bytov bude realizované v dvoch etapách – Sčítanie domov a bytov a...