Osadenie spomaľovacieho prahu na ul. Sládkovičovej

12. november 2019, ul. Sládkovičova, Hranovnica
foto: JUDr. Lukáš Antoni