Osadenie zrekonštruovaného a zakonzervovaného mangľa v priestoroch bývalej modrotlačiarenskej dielne Elemíra Montška

máj – 3. jún 2019, stodola v areáli bývalej modrotlačiarenskej dielne Elemíra Montška
foto: Ing. Martin Valluš