Osadený nápis „Kultúrny dom“ na priečelí budovy OcÚ

24. apríl 2017, Hranovnica
foto: Ing. Martin Valluš