OZ Bapka: Príchod sv. Mikuláša a rozsvietenie druhej adventnej sviece

8. december 2019, ul. Hviezdoslavova (pred rímskokatolíckym kostolom), Hranovnica
foto: Mgr. Lenka Svitaňová