Pokračovanie prác na výstavbe chodníka na ul. Hviezdoslavovej (práce realizované od 29.8. do 24.9.2017)

29. august – 24. september 2017, ul. Hviezdoslavova, Hranovnica
foto: Ing. Martin Valluš