Pokračovanie prác na výstavbe chodníka na ul. SNP (práce realizované od 29.8. do 24.9.2017)

29. august – 24. september 2017, ul. SNP, Hranovnica
foto: Ing. Martin Valluš