Pokračovanie prác na výstavbe šatne v budove Hasičskej zbrojnice

26. november – 29. december 2017, Hasičská zbrojnica, Hranovnica
foto: Peter Oravec