Poslanci obecného zastupiteľstva

VOLEBNÉ OBDOBIE 2018 – 2022

 

Dušan Čonka
Strana rómskej koalície – SRK

Poslanec Dušan Čonka je členom týchto komisií: 

 • komisia zriadená v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (predseda komisie),
 • komisia ekonomická a správy majetku obce.

Ondrej Bango
Strana rómskej koalície – SRK

Poslanec Ondrej Bango je členom týchto komisií: 

 • komisia ekonomická a správy majetku obce.

Dušan Pačan
Strana tolerancie a spolunažívania

Poslanec Dušan Pačan je členom týchto komisií: 

 • komisia ekonomická a správy majetku obce (predseda komisie),
 • komisia kultúry, mládeže, športu.

Na základe uznesenia č. 27/2019 zo dňa 6.2.2019 je poslanec Dušan Pačan poverený vedením a zvolávaním zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta, ods. 6 tretia veta zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.


Marek Pačan
Strana tolerancie a spolunažívania

Poslanec Marek Pačan je členom týchto komisií: 

 • komisia ekonomická a správy majetku obce,
 • komisia zriadená v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

Miroslav Pačan
Nezávislosť a jednota – NAJ

Poslanec Miroslav Pačan je členom týchto komisií: 

 • komisia ekonomická a správy majetku obce,
 • komisia kultúry, mládeže, športu.

Ján Bies
nezávislý kandidát

Poslanec Ján Bies je členom týchto komisií: 

 • komisia kultúry, mládeže, športu (predseda komisie),
 • komisia ekonomická a správy majetku obce.

Daniel Šarišský
Nezávislosť a jednota – NAJ

Poslanec Daniel Šarišský je členom týchto komisií: 

 • komisia ekonomická a správy majetku obce,
 • komisia zriadená v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

Ing. Jozef Dulovič
nezávislý kandidát

Poslanec Ing. Jozef Dulovič je členom týchto komisií: 

 • stavebná komisia (predseda komisie),
 • komisia ekonomická a správy majetku obce,
 • komisia zriadená v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

Ing. Martin Valluš
nezávislý kandidát

Poslanec Ing. Martin Valluš je zástupcom starostu obce. Je členom týchto komisií: 

 • komisia ekonomická a správy majetku obce,
 • komisia kultúry, mládeže, športu.