Práce vykonané na modernizácii a rekonštrukcii ČOV v mesiaci júl 2017 (27.7.2017)

júl 2017, areál Čistiarne odpadových vôd, Hranovnica
foto: Samuel Valluš