Práce vykonané na modernizácii a rekonštrukcii ČOV v mesiaci jún 2017

jún 2017, areál Čistiarne odpadových vôd, Hranovnica
foto: Samuel Valluš