Práce vykonané na modernizácii a rekonštrukcii ČOV v mesiaci máj 2017

máj 2017, areál Čistiarne odpadových vôd, Hranovnica
foto: Samuel Valluš