Prednáška na tému Separovanie odpadov a spôsob zberu odpadov v obci Hranovnica

19. jún 2017, Klub obce, Obecný úrad v Hranovnici
foto: Ing. Martin Valluš, JUDr. Lukáš Antoni