Predstavenie „Ferdo Mravec“ v Materskej škole 1, ul. Hviezdoslavova (divadlo Sarus)

15. október 2019, Materská škola 1, ul. Hviezdoslavova
foto: Mgr. Katarína Lišuchová