Predstavenie „Krtko“ v Materskej škole 1, ul. Hviezdoslavova (divadlo Sarus)

5. jún 2019, Materská škola 1, ul. Hviezdoslavova
foto: Bc. Lucia Vallušová